Links

PER SALDO
www.persaldo.nl
De belangenvereniging voor mensen met een Persoon Gebonden Budget (PGB).
MEE
www.­meeregiotilburg.­nl
MEE biedt ondersteuning aan mensen die leven met een beperking.
MEE WERKWINKEL
www.meewerkwinkel.nl
Op deze website vindt u betaald en onbetaald werk (dagbesteding) voor mensen met een beperking.

 

Kracht door Creativiteit