Visie

Elk mens is talentvol en krachtig, veel mensen zijn zich hier niet bewust van. Het zoeken naar eigen mogelijkheden en deze leren benutten is voor elk mens belangrijk en waardevol.
De dagbesteding van Het creatief atelier is erop gericht door middel van creatieve activiteiten de deelnemers zelfvertrouwen geven en hen stimuleren nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Door beperkingen lukt het mensen niet altijd zich verder te ontplooien. Juist in dat geval zijn gevoel van eigenwaarde en zelfrespect erg belangrijk. Daarnaast is het door het uitvoeren van creatieve activiteiten mogelijk de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers bevorderen. Op deze wijze wordt het zelfbeeld positief gestimuleerd.